Aastakümnete pikkune kogemus kohtumenetlustest

Alati ette sattunud probleemi ei ole võimalik lahendada ilma kohtumenetluseta. Aitame alati oma klientidel saavutada parima võimaliku lahenduse. Tegeleme kohtuprotsessi seotavate tegevustega võttes arvesse iga kliendi individuaalseid tarbeid, toome välja ka kohtuprotsessi liituvad riskid. Meie büroo teenused hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • Vaidlusmenetlus
 • Kriminaalmenetlus
 • Kohtumenetlus erikohtutes (k.a turundusõigus, töövaidlusõigus)
 • Haldusmenetlus ja halduskohtumenetlus
 • Vahekohtunikmenetlus

MEIE TÖÖALAD

Ühinguõigus

Eri ettevõtte vormidega tegutsevates ärides ja ärikorraldustes tuleb arvestada pideva laiaulatuslikku ja kiiresti muutuva seadusandlustega. Aitame kliente  äriühingu sisemise juhtimise (Corporate Goverence) ,ettevõttekorralduse ja konkurentsiõiguse kõikides küsimustes. Meie büroo teenused hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • Äriühinguga seotud sisesed korraldused (nt. ettevõtete asutamine, äriühingu ümberkorraldamine ja lõpetamine)
 • Äriühingu otsusorganite abistamine (nt. koosolekute valmistamine, juhatuse vastutus küsimused)
 • Äriühingu muutmine (nt. ettevõtte müümine, põlvkonnavahetus)
 • Äriühingu sisesed kokkulepped (nt. aktsionäride lepingud ja juhatuse lepingud)
 • Riigihangetega seotud küsimused

Lepinguõigus

Lepingutel on keskne roll tänapäeva äritegevuses. Hästi koostatud leping võtab arvesse iga tööstusharu eripära, samuti tüüpilisemaid riske ning aitab see läbi vältida asjatuid kohtuvaidlusi. Pakume oma klientidele nõu lepinguõigusega seotavates probleemides. Meie büroo teenused hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • Lepingute koostamine ja tõlgendamise konsultatsioon
 • Lepingu läbirääkimised ja lepingust tulenevad vaidlused

Tööõigus

Töösuhtes võib tekkida mitmesuguseid probleeme, kus juriidilistel teadmisel on kasu. Kui võimalikud riskid on ettevõtte tegevustes ja lepingu tavadele ette valmistatud, väldime mitmeid asjatuid kohtuvaidlusi. Pakume oma klientidele lahendusi töösuhte kõikides valdkondades. Meie büroo teenused hõlmavad muu hulgas järgmist:
• Töölepingute koostamine ja töösuhete lõpetamist hõlmav konsultatsioon
• Töö ohutusega seotud küsimused
• Tööõnnetus küsimused
• Tööõigusvaidlus
• Teenistus suhete küsimused

Võlaõigus

Selleks et vältida kahjumit on, tõhusaim ja kiireim lahendus võlgade sissenõudmise kasutamine esmatähtis. Kui võlanõude jätta ekspertide kätesse võib ettevõtte keskendada oma ressursid tegelikku äritegevusse. Meie büroo teenused hõlmavad muu hulgas:

• Vabatahtlik sissenõudmine
• Juriidiliste võlgade sissenõudmine
• Pankrotiohu sissenõudmine
• Maksehäireregistri võlgnevused
• Vastuoluliste võlgade sissenõudmine

Meie teenused eraisikutele

Elus võib tulla vastu olukordi kus on põhjust pöörduda seaduseid tundva asjatundja poole. Kui juriidilisse probleemi saab abi  varajases staadiumis , ei ole nendest tekkinud võimalikud kahjud jõudnud kasvanud suureks. Pakume meie teenuseid ja nõustamist eraisikutele kõikides õigusvaldkondades:

 • Abieluvara lepingu koostamised, testamendid, hooldusõigus ja pärimisõigus
 • Müügilepingud ja üürilepingud
 • Kindlustuskahjukäsitlused
 • Kohtuistungid

KAS TEKKIS KÜSIMUS? KÜSI JURISTILT

Saada SÕnum